Stormschade

Stormschade

Stormschade; De klimplant is van de gevel af gewaaid, wij kunnen snel schakelen en mensen inzetten om de omgewaaide plant (in dit geval) weer recht te zetten
Controle en sorteren

Controle en sorteren

Tijdens het plantseizoen komen er soms hele vrachten plantgoed aan op de zaak. Deze controleren en sorteren wij. Plantgoed met kale wortel wordt gelijk opgekuild om de kwaliteit te waarborgen.